U Krbu - Sečská přehrada  ubytování - chatky, restaurace   

obchodní podmínky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ A STORNO PODMÍNKY firmy V & B s.r.o.

I. Úvodní ustanovení

1.1. Tyto obchodní podmínky poskytování
ubytování upravují vzájemná práva a povinnosti mezi poskytovatelem ubytování
(dále jen ubytovatel) a objednatelem ubytování (dále jen objednatel, a společně
s ubytovatelem dále jen strany).

II. Rozsah ubytování a služeb

2.1. Ubytovatel poskytne objednateli ve
sjednaném termínu ubytovací služby

2.2. Ubytovatel poskytne objednateli
ubytovací kapacitu a služby za účelem ubytování.

III. Cena a splatnost

3.1. Objednatel se
zavazuje za poskytnutí ubytování a služeb podle smlouvy zaplatit ubytovateli
cenu specifikovanou pro jednotlivé typy ubytovacích prostor a služeb.

březen, duben, květen 670,- Kč chatka/noc

červen a září 770,- Kč chatka/noc

červenec - srpen 970,- Kč chatka/noc

Při pobytu na 1 až 2 noci bude účtován příplatek na lůžkoviny 100,- Kč na chatku / noc. Toto platí pro ubytování v červenci a v srpnu.

Záloha předem 600,- Kč / noc do 10 dnů od objednání. Po zaplacení zálohy bude ubytování
potvrzeno. Doplatek za ubytování bude uhrazen ihned při nástupu.

Při zaplacení celé částky za pobyt do konce května  (pouze za pobyt červenec a srpen) bude poskytnuta sleva 50,- Kč /noc.

Ceny jsou konečné včetně rekreačního poplatku a poplatku za auto.

Ubytovatel firma V & B s.r.o není plátcem DPH.

IV. Počátek a konec ubytování

4.1. Nástup do chatky od
15:00 hod. první den pobytu.

4.2. Předání chatky do 10:00 hod. poslední den
pobytu.

V. Práva a povinnosti objednatele

5.1. Objednatel má tato základní práva:

5.1.1. právo na řádné poskytnutí
potvrzených služeb

5.1.2. právo být seznámen s případnými
změnami služeb a ceny

5.1.3. právo zrušit svoji účast před
nástupem na pobyt odstoupením od ubytování

5.2. Objednateli dále náleží tyto
povinnosti:

5.2.1. bez zbytečného odkladu sdělovat
ubytovateli své stanovisko k případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných
služeb

5.2.2. dodržovat ubytovací řád daného
zařízení nebo autokempu

5.2.3. uhradit eventuální škodu, kterou
způsobil v ubytovacím zařízení, kde čerpal ubytovací služby zajištěné dle
smlouvy

5.2.4. uhradit částku za poskytnuté
ubytovací služby

VI. Zrušení pobytu, smluvní pokuty, storno poplatek

6.1. Objednatel je oprávněn od ubytování
odstoupit bez udání důvodu formou písemného oznámení ubytovateli

6.2.1. storno poplatek ve výši 40% z
celkové částky za objednané ubytování v případě odstoupení od ubytování

6.2.2. storno poplatek ve výši 100% z
celkové částky za objednané ubytování v případě odstoupení od ubytování ve
lhůtě kratší než 24 hodin před nástupem ubytování

VII. Zrušení pobytu ze strany ubytovatele

7.1. Ubytovatel je oprávněn pobyt
zrušit, je-li uskutečnění pobytu ztíženo nebo ohroženo, či utrpí-li následkem
nepředvídatelných mimořádných okolností, které nebylo možné při uzavírání
smlouvy (vytvoření rezervace) předvídat. Zrušení pobytu je ubytovatel povinen
oznámit objednateli bez zbytečného odkladu, nejpozději však 7 dní před
poskytnutím první služby bez povinnosti náhrady objednateli. V případě, že
objednatel sjednané služby již uhradil (plnou částku či zálohu), obdrží
objednatel peníze za sjednané služby neprodleně a bez zbytečného odkladu v plné
výši úhrady zpět. Zároveň nemá objednatel nárok na žádné další náhrady.

VIII. Platnost

8.1. Tyto "Všeobecné obchodní a
storno podmínky" platí pro účastníky pobytu u všech ubytovacích prostor a
služeb  firmy V & B s.r.o.

8.2. Objednavatel souhlasí s obchodními podmínkami a bere toto na vědomí s platnosti
a  účinností od zaplacení zálohy nebo zaplacením celého pobytu.


MzcyMTZj